Profesionální fotografická technika

TravelPak - využitelnost baterií

Akustický signál nabití
Velmi častou otázkou je dotaz na využitelnost baterií, obsažených v Travel Paku, vyjádřený počtem záblesků pro danou kombinaci baterie a zábleskových přístrojů. Tento příspěvek vysvětluje okolnosti, které vedou k dosažení maximální výdrže bateriového zdroje.
 

    Výsledný počet záblesků, které lze vytěžit z nabité bateriové jednotky TravelPak, závisí na celé řadě fyzikálních a provozních podmínek, za kterých fotografování probíhá. Energetická využitelnost a tím i onen dosažitelný počet záblesků závisí zejména na :

-          STAVU BATERIE , lze konstatovat, že i u zcela nových baterií téhož typu i jmenovité kapacity je rozptyl hodnot značný. Pro použitý typ 7,2 Ah můžeme u nových výrobků naměřit jejich reálnou kapacitu v rozmezí zhruba +1,5 až -0,5 Ah. Větší odchylku od jmenovité kapacity je třeba brát v úvahu i vzhledem k jejich stáří a způsobu péče o vestavěný akumulátor. Není výjimkou, že se při špatné péči vzhledem k nevratným chemickým změnám, se kapacita akumulátoru sníží o řádově desítky procent již v prvním roce existence.

-          TEPLOTĚ OKOLÍ , podstatně vyšších výkonů je dosahováno při pokojové a vyšší teplotě, než při teplotách kolem nuly, případně nižších.

-          POČTU A VÝKONU PŘIPOJENÝCH ZÁBLESKŮ , je logické, že při připojených dvou zařízení GEMINI 1500, bude celkový počet dosažených záblesků zcela jiný, než při jednom zařízení malého výkonu.

-          ZPŮSOBU PRÁCE , kdy zábleskový režim při fotografování není příliš exponovaný, mezi jednotlivými záblesky je delší časová prodleva, nepracujeme s nejvyššími výkony, nabíjení je provozováno v režimu SLOW, než když všechny tyto podmínky výrazně zintenzivníme, ( kdy pracujeme v režimu FAST, s plnými výkony, a s maximální kadencí záblesků ).

    V přiložené tabulce jsou stanoveny počtu záblesků tak, jak jsou prezentovány výrobcem a platí pro průměrné pracovní podmínky. Prakticky lze tato čísla ( s ohledem na výše zmíněné vlivy ) opravit koeficientem zhruba +100% až -50%.

    Pokud se týče již zmíněné péče o akumulátory TravelPaku, pak je hlavní pravidlo v tom, že pro bateriový blok je přímo vražedné jeho dlouhodobé uskladnění ve vybitém stavu ( kdy sulfatizace článků, která je nevratným dějem,  probíhá velmi intenzivně ). Zásada č. 1 je tedy okamžité nabití akumulátoru po skončení práce před jeho uložením. Pokud na tuto podmínku nebudete zapomínat, bateriový blok se vám odmění perfektní funkcí v průběhu minimálně deklarovaných 100 nabíjecích cyklů. Každopádně je třeba zmínit subjektivní pocity nových uživatelů TravelPaků, kdy je fotograf obyčejně mile překvapen nečekanou výdrží tohoto miniaturního boxu. Jako každý bateriový zdroj i tento má však svoji omezenou životnost, v případě nutnosti výměny je cena náhradního akumulátoru velmi příznivá (cca 600 Kč) , jeho instalace je možná u středně šikovného člověka svépomocí.

Tabulka časů