Profesionální fotografická technika

Digitalizační pracoviště

Fenoménem současné doby je především v oblasti archivů, muzejí a galerií obecný trend k digitalizaci veškerých sbírkových fondů. K těmto účelům jsme schopni navrhnout a realizovat příslušná fotografická pracoviště až do stadia finální dodávky. Zejména tam, kde se pracuje s artefakty vysoké historické hodnoty, zajišťujeme z hlediska osvětlení bezpečné hladiny nežádoucích emisních složek (UV , INFRA , OZON ..) tak, aby vlastní dokumentační proces v žádném případě neohrozil dlouhodobou stabilitu fotografovaných medií (papír, textil, fotografická emulze…).

Tato pracoviště jsou koncipována převážně jako stacionární s maximálním využitím konvenčních komponent (osvětlovací technika, zejména fluorescenční, zn. BOWENS, kamerové systémy a pomocné studiové vybavení zn. CAMBO, snímací moduly a fotografické kamery BETTERLIGHT, LEAF, CANON, speciální digitální objektivy SCHNEIDER, RODENSTOCK, ZEISS, CANON), elektronické závěrky SCHNEIDER a ROLLEI, výpočetní techniku PC i MAC, řadu mechanických dílů a pomocného vybavení unikátního charakteru jsme schopni navrhnout a zhotovit v rámci vlastních výrobních kapacit. Pravidlem je úprava a doplnění osvětlovacích zařízení příslušnými filtry, ať již charakteru UV, IR, případně pro lineární polarizaci emitovaného světla. Jako příklady těchto specializovaných pracovišť lze uvést např. :

  • Digitalizační pracoviště pro snímání velkoplošných textilních předloh Židovského muzea v Praze
  • Digitalizace mapových podkladů pro Vojenský historický ústav
  • Pracoviště Národního archivu
  • Digitalizace sbírek Muzea hl.města Prahy
  • Pracoviště Národního technického muzea
  • Digitalizační pracoviště Archivu bezpečnostních složek
  • Fotografické pracoviště Národního muzea

a řada dalších fotografických projektů menšího rozsahu.