Profesionální fotografická technika

Projektování studií

Řada našich zákazníků využívá služby, kdy provádíme návrh kompletního fotografického studia a to v rámci daných prostorových dispozic, požadovaného technologického vybavení i ekonomických možností. Pokud se jedná o výstavbu nového objektu, jsme schopni definovat základní požadavky na stavební dispozici optimálního studia, dodat potřebné informace k projektu tak, aby byly respektovány veškeré specifické nároky na funkci studia, jako jsou instalace fotografických pozadí a klíčovacích ploch, zatemnění, konstrukce a výroba přechodových fabionů, požadavky na barevnost materiálů, podlahové krytiny, pracovní osvětlení, elektrickou instalaci vč. vhodného dimenzování přípojných vedení, konstrukci stropních systémů, datových a video rozvodů, projekčních ploch a řadu dalších potřebných detailů. V průběhu realizace stavby či úprav objektu pak jsme schopni plnit poradenskou funkci, studiové vybavení dodat a případně namontovat v optimální fázi dokončovacích prací. Veškerou techniku, zejména osvětlovací a kamerovou odborně instalujeme, provedeme praktické odzkoušení a případné zaškolení obsluhy, je-li zákazníkem požadováno. Pokud je součástí kompletu dodávka a montáž stropního kolejového systému Hi-Glide, tuto službu pak provádíme bezplatně. Téměř pravidlem bývá nutnost dodávek atypických dílů, kabeláže a různých studiových doplňků, jejichž realizaci řešíme s využitím vlastních výrobních kapacit. Na dodaný celek je pak poskytována standardní dvouletá záruka, není-li se zákazníkem dojednáno jinak. Kromě toho na řadu vybavení, zejména zábleskových osvětlovacích zařízení BOWENS jsme schopni nabídnout celoživotní záruku na jejich funkci. Pokud jsou v dodávce stropní kolejové systémy, pak po dohodě se zákazníkem nabízíme zdarma provádění periodických kontrol stavu jednotlivých prvků systému s ohledem na mechanickou a elektrickou bezpečnost tohoto celku.