Profesionální fotografická technika

Reference

Našimi typickými zákazníky jsou kromě řady individuálních fotografů a jejich studií zejména:

  • Školy zvláště uměleckých směrů
  • Muzea
  • Archivy
  • Redakce tištěných medií
  • Knihovny
  • Fotografická pracoviště obchodních řetězců
  • Restaurátorská pracoviště

Mezi naše významné zákazníky patří např.:

Národní technické muzeum Praha, FAMU Praha, Židovské muzeum Praha,  Auto ŠKODA MB, Národní knihovna, Vojenský historický ústav, Muzeum hlavního města Prahy, Egyptologické centrum UK, Akademie muzických umění, Fakulta architektury ČVUT,  Valašské muzeum v přírodě, Týden, Fakulta stavební ČVUT, VŠCHT Praha, Umělecko průmyslové muzeum, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.Labem,  KAUFLAND, Národní archiv Praha, Náprstkovo muzeum, GLOBUS, Vysoká škola umělecko průmyslová, Archiv města Brna, vydavatelství MAFRA, RINGIER, BORGIS, Střední škola obchodu, služeb a podnikání Č.Budějovice, Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy Praha, Archiv bezpečnostních složek, Vyšší odborná škola MICHAEL, Národní muzeum Praha, Střední um.prům. škola sv.Anežky české Český Krumlov Vlastivědné muzeum Olomouc, Sapeli Jihlava, Fujitsu Siemens  a řada dalších institucí.