Profesionální fotografická technika

Servis

Dokonalý fungující servis je naší hlavní zásadou ve vztahu k zákazníkům. Po zkušenostech z počátků našeho působení v oboru profesionální fotografie, kdy jsme se orientovali v otázkách servisu na externí spolupracující firmy, jsme zejména z důvodů malé flexibility tohoto uspořádání, zvolili cestu servisu vlastního. Nyní jsme tak schopni poskytovat opravy v krátkých časových termínech, většinu běžných zákroků řešíme „na počkání“ .

Pro běžné opravy a servis zábleskových přístrojů BOWENS disponujeme potřebnými náhradními díly. V případě složitějších zákroků, které vyžadují specifický náhradní díl, jsme schopni zapůjčit na dobu opravy totožné, případně podobné vybavení. Vzhledem k vysoké spolehlivosti kompaktních zábleskových přístrojů BOWENS jsme zavedli neomezenou záruční dobu po dobu celé jejich životnosti. Ta se netýká závad, způsobených mechanickým poškozením přístroje, závad světelných zdrojů (žárovek a výbojek), jakož i vestavěných baterií. Servisní služby jsme schopni po dohodě nabídnout i mimo běžnou pracovní dobu, jako jsou víkendové dny, mimořádné hodiny apod.

V případě ostatních prodávaných výrobků respektujeme příslušná ustanovení Hospodářského zákoníku a specifických podmínek výrobců. Pro rozsáhlejší servisní zákroky, které vyžadují speciální díly, softwarové vybavení, justážní přípravky a pod., využíváme servisních center výrobců. Jedná-li se o havarijní situaci s vysokou prioritou, lze i tyto opravy u výrobců zajistit v rámci několika dnů.