Profesionální fotografická technika

Speciální aplikace

Současný rozmach digitální fotografie a souvisejících technologií přináší řadu nových možností prakticky ve všech oborech činnosti. Tuto skutečnost reflektujeme tím, že kromě návrhu příslušného atypického pracoviště jsme schopni kromě vyřešení základního problému dodat odpovídající vybavení tak, aby celek plnil mnohdy velmi specifické funkce. V této činnosti se obvykle prolínají prostředky fotografické techniky, videa, obecné elektroniky, osvětlovacích zdrojů i výpočetní techniky. Zde je zpravidla zapotřebí zvýšenou měrou využívat vlastních vývojových a realizačních kapacit.

Pro ilustraci šířky záběru těchto aktivit lze uvést například spolupráci při návrhu a realizaci aparatury pro snímkování detailů archeologické lokality s využitím upoutaného balonu a bezdrátového přenosu obrazu pro Egyptologické centrum UK.

Zajímavou aplikací konvenčních osvětlovacích zdrojů a videotechniky je vybavení učebny Katedry anatomie Fakulty lékařství v Hradci Králové. Celek je řešen jako samostatné pracoviště, vybavené osvětlovací technikou a polohovací videokamerou pro detailní sledování, záznam a projekci příslušné operace před auditoriem studentů.

S pomocí přístroje BOWENS RINGFLASH bylo prováděno i osvětlovaní Langweilova modelu Prahy při jeho 3D digitalizaci.

Komponenty z naší produkce a některá dílčí řešení byla aplikována i v celoplošném systému fotografických kabin a boxů, zavedených v ČR v souvislosti s biometrickými pasy.

Pokud potřebujete navrhnout a dodat vhodnou techniku pro jakoukoliv netradiční fotografickou, či záznamovou disciplinu, obraťte se na nás.