Profesionální fotografická technika

Záruka na zboží

Záruka na veškeré, námi prodávané zboží, je v souladu s novým Občanským zákoníkem 12 měsíců ode dne prodeje. Za začátek této lhůty je považováno datum prodeje, vyznačené na prodejním dokladu. Jako u všech obdobných výrobků, se záruka nevztahuje na mechanická poškození a jím způsobené závady, není poskytována na žárovky a baterie. U  většiny těchto zařízení není záruka ani na funkci zábleskových výbojek, u výrobků BOWENS tuto záruku poskytujeme.

Vzhledem k mimořádné spolehlivosti výrobků zn BOWENS, poskytujeme na zábleskové přístroje t.zv. NEOMEZENOU ZÁRUKU , kdy v případě jakékoliv funkční závady je přístroj opraven bezplatně i po uplynutí zákonné záruční lhůty. Tuto zásadu nelze splnit pouze u extrémně starých výrobků, kdy již nejsou k dispozici potřebné náhradní díly od výrobce. Ve většině těchto případů lze však najít náhradní řešení, kdy může být přístroj uveden do plně funkčního stavu. Nejsou výjimkou námi opravované výrobky o stáří kolem dvaceti let, které se již řadu let nevyrábějí a nemají ani servisní podporu výrobce.

U závad mechanického charakteru je při opravě zákazníkovi účtována pouze cena náhradního dílu.